Skip to content Skip to navigation

Khoa Máy Tàu Biển thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Automatic calculation sheet for crank deflection

Tài liệu được cung cấp bởi Mai Thế Trọng - BM Động lực tàu biển