Trung tâm thực hành thí nghiệm máy tàu

1. Thông tin liên lạc

Văn phòng: Trung tâm Nghiên cứu Hệ động lực, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Địa chỉ: số 484 Lạch Tray, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3-829-244

2. Giám đốc Trung tâm

Họ và tên: Ths. Mtr. Mai Thế Trọng

Email: maithetrong@vimaru.edu.vn

3. Cơ cấu nhân sự Trung tâm

 

STT

H và tên

Chc v/

Chc danh

Học hàm / Hc V

Trình đ chuyên môn

1.       

Mai Thế Trọng

Giám đốc/

Giảng viên

Thạc sĩ

Máy Trưởng hạng I

2.       

Bùi Quốc Tú

Phó giám đốc/ 

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Máy Trưởng hạng I

3.       

Nguyễn Văn Tình

Kỹ thuật viên

Kỹ sư

Máy Trưởng hạng I

4.       

Trần Đức Duy

Kỹ thuật viên

Thạc sĩ

Sĩ quan máy

5.       

Nguyễn Đức Quỳnh

Kỹ thuật viên Kỹ sư Máy Trưởng hạng I

6.       

Đồng Văn Quang

Kỹ thuật viên

Kỹ sư

Máy Trưởng hạng I

7.       

Nguyễn Danh Thọ

Kỹ thuật viên

Thạc sĩ

Sĩ quan máy

8.       

Đinh Vương Quý

Kỹ thuật viên

Thạc sĩ

Sĩ quan máy

9.   

Lương Nguyên Hoàng

Kỹ thuật viên

Kỹ sư

Máy Trưởng hạng I

10.   

Nguyễn Minh Tuấn

Kỹ thuật viên

Kỹ sư

Sĩ quan máy

11.   

Nguyễn Xuân Trường

Kỹ thuật viên

Kỹ sư

Sĩ quan máy

12.   

Phạm Bá Trọng

Kỹ thuật viên

Kỹ sư

Sĩ quan máy

13.   

Võ Đình Anh

Kỹ thuật viên

Kỹ sư

Sĩ quan máy

14.   

Phạm Trường Trinh

Kỹ thuật viên

Thạc sĩ

Sĩ quan máy

15.   

Đồng Mạnh  Hùng

Kỹ thuật viên

Kỹ sư

Máy Trưởng hạng I

 

       

 

       

 

3. Các học phần Trung tâm phụ trách

Chức năng Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm Máy tàu như sau:

  • Giảng dạy thực hành các học phần: Trang trí động lực; Khai thác Máy tàu thủy; Máy phụ tàu thủy; Hệ thống Tự động tàu thủy; Máy lạnh điều hòa không khí; Nồi hơi tàu thủy; Kỹ thuật đo; Động cơ đốt trong; Bảo dưỡng sửa chữa Máy tàu thủy
  • Giảng dạy thực hành, mô phỏng các máy cho các lớp sĩ quan vận hành, quản lý Máy tàu thủy.
  • Giảng dạy nghiệp vụ và kỹ năng vận hành khai thác, bảo dưỡng sửa chữa Máy tàu thủy cho thợ máy và sĩ quan máy tàu thủy.
  • Nghiên cứu thử nghiệm các đề tài khoa học cấp Cơ sở; cấp Thành phố; cấp Bộ; cấp Nhà nước.