Skip to content Skip to navigation

Sinh viên Khoa Máy Tàu Biển thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt vì ngày mai lập nghiệp!

Góc sinh viên

  • Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta...

    “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…” Câu hát ấy cứ ngân vang trong lòng của mỗi chúng ta, như thúc giục chúng ta bằng nhiệt huyết của mình hãy đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho Tổ quốc thân yêu. Tổ quốc, trước hết là quê hương của chúng ta, là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên. Hãy làm điều gì đó cho quê hương, cho đất nước từ những việc đơn giản nhất phù hợp với khả năng, vị trí của mỗi chúng...