Cơ cấu tổ chức

Đảng Bộ Khoa

Đảng bộ cơ sở Khoa Máy tàu biển có số lượng đảng viên dao động từ 70 ~ 80 đồng chí, bao gồm cả cán bộ giảng viên và sinh viên. Đảng bộ Khoa có 05 chi bộ trực thuộc:
- Chi bộ Khai thác máy tàu biển;
- Chi bộ Máy tàu thủy;
- Chi bộ Tự động thủy khí;
- Chi bộ Cơ sở máy tàu;

- Chi bộ Quản lý kỹ thuật công nghiệp;
- Chi bộ Trung tâm thực hành-thí nghiệm.
Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Khoa Máy tàu biển nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí:
- Bí thư đảng ủy:   đ/c Lê Văn Điểm
- Phó Bí thư đảng ủy:  đ/c Trương Văn Đạo
Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành:
1 – Nguyễn Tuấn Anh
2 – Nguyễn Thị Quyến
3 – Cao Đức Thiệp
4 – Bùi Quốc Tú

5 – Trần Hồng Hà

Các chi bộ trực thuộc gồm:
1. Chi bộ Khai thác máy tàu biển nhiệm kỳ 2020-2022
Bí thư chi bộ:   đ/c Đặng Thanh Tùng
Phó bí thư chi bộ:   đ/c Hoàng Văn Thủy

Ủy viên:    đ/c Mai Thế Trọng

Tổng số đảng viên trong chi bộ gồm 17 đồng chí, trực tiếp phụ trách đào tạo ngành Khai thác máy tàu biển.
2. Chi bộ Máy tàu thủy
Bí thư chi bộ:   đ/c Cao Đức Thiệp
Phó bí thư chi bộ:  đ/c Bùi Thị Hằng
Ủy viên:    đ/c Lê Đình Dũng
Tổng số đảng viên trong chi bộ gồm 13 đồng chí, trực tiếp phụ trách đào tạo ngành Máy tàu thủy.

3. Chi bộ Tự động thủy khí
Bí thư chi bộ:   đ/c Nguyễn Tuấn Anh
Phó bí thư chi bộ:  đ/c Trần Hồng Hà
Ủy viên:    đ/c Vũ Anh Tuấn
Tổng số đảng viên trong chi bộ gồm 15 đồng chí, trực tiếp phụ trách đào tạo ngành Máy và Tự động công nghiệp.
4. Chi bộ Cơ sở máy tàu
Bí thư chi bộ:    đ/c Nguyễn Mạnh Thường
Phó bí thư chi bộ:   đ/c Trần Tiến Anh
Ủy viên:     đ/c Nguyễn Thị Quyến

5. Chi bộ Quản lý kỹ thuật công nghiệp

Bí thư chi bộ: đ/c Vũ Văn Mừng
Tổng số đảng viên trong chi bộ gồm 6 đồng chí, trực tiếp phụ trách các học phần chuyên ngành Quản lý kỹ thuật công nghiệp.
6. Chi bộ Trung tâm thực hành-thí nghiệm
Bí thư chi bộ:   đ/c Trương Văn Đạo            
Phó bí thư chi bộ:  đ/c Bùi Quốc Tú
Ủy viên:    đ/c Nguyễn Minh Tuấn
Tổng số đảng viên trong chi bộ gồm 17 đồng chí, trực tiếp phụ trách thực hành, thí nghiệm, thực tập cho các chuyên ngành thuộc Khoa.
Đảng ủy Khoa Máy tàu biển dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Nhà trường, lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Khoa, chịu trách nhiệm xây dựng phương hướng hành động, chỉ đạo Ban Chủ nhiệm Khoa cùng các đơn vị trực thuộc đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị do Nhà trường giao. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ Khoa được công nhận danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh”, được Đảng bộ thành phố Hải Phòng trao cờ và danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 5 năm liền 2010-2015).

Công đoàn Khoa

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Máy tàu biển dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Công đoàn Trường và Đảng ủy Khoa, có chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; tổ chức giáo dục người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân của công đoàn viên.
Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Máy tàu biển nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí:
Chủ tịch Công đoàn:  đ/c Bùi Quốc Tú
Phó Chủ tịch Công đoàn: đ/c Nguyễn Thị Quyến
Ủy viên BCH:   đ/c Bùi Thị Hằng
Ủy viên BCH:   đ/c Nguyễn Minh Tuấn
Ủy viên BCH:   đ/c Vũ Anh Tuấn
Công đoàn bộ phận Khoa Máy tàu biển có 05 đơn vị trực thuộc:
Công đoàn bộ môn Khai thác máy tàu biển;
Công đoàn bộ môn Máy tàu thủy;
Công đoàn bộ môn Tự động thủy khí;
Công đoàn bộ môn Cơ sở máy tàu;
Công đoàn trung tâm Thực hành – thí nghiệm.
Nhiều năm liền Công đoàn bộ phận khoa được công nhận danh hiệu “Công đoàn xuất sắc”.

Đoàn thanh niên

Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa Máy tàu biển nhiệm kỳ 2019-2022 có 11 đồng chí, trong đó giảng viên 02 đồng chí; sinh viên 09 đồng chí:
Bí thư Liên chi:  đ/c Phạm Anh Đức - ủy viên Ban chấp hành đoàn Trường
Phó Bí thư Liên chi: đ/c Nguyễn Thị Nhàn - GV bộ môn Máy tàu thủy
Phó Bí thư Liên chi: đ/c Bùi Văn Việt - MKT57ĐH
Uỷ viên BCH: đ/c Nguyễn Quang Huy - MKT57ĐH
Uỷ viên BCH: đ/c Trần Trọng Trường - MKT58ĐH
Uỷ viên BCH: đ/c Phạm Hoàng Lượng - MKT58ĐH
Uỷ viên BCH: đ/c Bùi Thanh Phương - MTT59ĐH
Uỷ viên BCH: đ/c Lê Tiến Nam - MKT59ĐH
Ủy viên BCH: đ/c Nguyễn Thị Kim THoa - MCN59ĐH
Ủy viên BCH: đ/c Nguyễn Tiến Lợi - MCN58ĐH
ỦY viên BCH: đ/c Ngô Đức Đại - MCN58ĐH
 
Liên chi đoàn Khoa Máy tàu biển được biên chế thành nhiều chi đoàn, trong đó có 01 chi đoàn giáo viên và các chi đoàn sinh viên. Mỗi chi đoàn sinh viên bao gồm các đoàn viên sinh viên thuộc cùng một khóa học, được cấu thành từ nhiều phân đoàn với tổng số khoảng 15 ~ 20 đoàn viên. Liên chi đoàn thanh niên dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và của Đảng ủy Khoa, thực hiện nhiệm vụ chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh của Khoa Máy tàu biển. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào sinh viên tình nguyện.
Ghi nhận những thành tích đóng góp của Liên chi đoàn Khoa với sự nghiệp giáo dục và đào tạo thanh niên, sinh viên trong Nhà trường, Liên chi đoàn Khoa Máy tàu biển liên tục nhiều năm liền được công nhận đơn vị xuất sắc, được Trung ương đoàn và Thành đoàn Hải Phòng tặng bằng khen.