Bộ môn Khai thác Máy tàu biển

1. Thông tin liên lạc

Văn phòng: P.209, Tầng 2, Nhà A3, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Địa chỉ: số 484 Lạch Tray, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3-829-244

2. Cơ cấu nhân sự Bộ môn

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ /

Chức danh

Học hàm/ Học Vị

Trình độ chuyên môn

1.     

Đặng Thanh Tùng

Phó trưởng Bộ môn phụ trách / Giảng viên

Tiến sĩ

Máy trưởng hạng I

2.     

Hoàng Văn Thủy

Phó trưởng Bộ môn / Giảng viên chính

Thạc sĩ 

Máy trưởng hạng I

3.     

Nguyễn Đại An

Giảng viên cao cấp

PGS. Tiến sĩ

Máy trưởng hạng I

4.      

Nguyễn Trí Minh

Trưởng Khoa / Giảng viên chính

Tiến sĩ

Máy trưởng hạng I

5.     

Nguyễn Huy Hào

Phó trưởng Khoa /Giảng viên cao cấp

PGS. Tiến sĩ

Máy trưởng hạng I

6.        

Hoàng Văn Mười

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Máy trưởng hạng I

7.        

Đỗ Minh Phong

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Máy trưởng hạng I

8.     

Nguyễn Văn Ba

Giảng viên

Thạc sĩ

Máy trưởng hạng I

9.    

Mai Thế Trọng

Giảng viên

Thạc sĩ

Máy trưởng hạng I

10.   

Nguyễn Kim Bảo

Giảng viên

Tiến sĩ 

Sĩ quan máy

11.   

Cao Văn Bính

Giảng viên /

Công đoàn BM

Thạc sĩ

Sĩ quan máy

12.   

Vũ Đức Năng

Giảng viên

Thạc sĩ

Sĩ quan máy

13.   

Đoàn Tân Rường

Giảng viên

Thạc sĩ

Sĩ quan máy

14.   

Hoàng Văn Vinh

Giảng viên

Thạc sĩ

Sĩ quan máy

15.   

Phạm Văn Linh

Giảng viên

Thạc sĩ

Sĩ quan máy

16.   

Chu Văn Thùy

Giảng viên

Tiến sĩ

Sĩ quan máy

17.   

Lê Hồng Hải

Giảng viên

 Thạc sĩ 

Sĩ quan máy

18.   

Tô Trọng Hiển

Giảng viên

Thạc sĩ 

Sĩ quan máy

19.

Lưu Quang Hiệu

Giảng viên

Tiến sĩ

Sĩ quang máy

20 Nguyễn Trung Cương Giảng viên chính Tiến sỹ Máy trưởng hạng I

 

 

3. Các học phần Bộ môn phụ trách

 

STT

Học phần giảng dạy

1. 

Nồi hơi – Tua bin hơi tàu thủy

2. 

Máy phụ tàu thủy 1

3. 

Máy phụ tàu thủy 2

4. 

Động cơ đốt trong 1

5. 

Động cơ đốt trong 2

6. 

Sửa chữa Máy tàu thủy 1

7. 

Sửa chữa Máy tàu thủy 2

8. 

Hệ thống tự động tàu thủy

9. 

Khai thác Hệ động lực tàu thủy 1

10. 

Khai thác Hệ động lực tàu thủy 2

11. 

Đồ án Tốt nghiệp

12. 

Chuyên đề tốt nghiệp: Máy Phụ tổng hợp

13. 

Chuyên đề tốt nghiệp: Động Lực tổng hợp