Bộ môn Quản lý kỹ thuật công nghiệp

1. Thông tin liên lạc

Văn phòng: P.212, Tầng 2, Nhà A3, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Địa chỉ: số 484 Lạch Tray, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng. 

Email: qkc.mtb@vimaru.edu.vn

2. Trưởng bộ môn

Họ và tên: Phạm Văn Triệu

Trình độ: Tiến sĩ

Email: phamvantrieu@vimaru.edu.vn

3. Cơ cấu nhân sự Bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ/chức danh Học hàm/học vị Email liên hệ
1 Phạm Văn Triệu Trưởng Bộ môn Tiến sĩ phamvantrieu@vimaru.edu.vn
2 Vũ Văn Mừng Giảng viên Tiến sĩ mungvv.mtb@vimaru.edu.vn
3 Lưu Quang Hiệu Giảng viên Tiến sĩ luuquanghieu@vimaru.edu.vn
4 Phạm Minh Ngọc Giảng viên Tiến sĩ ngocpm.mtb@vimaru.edu.vn
5 Hoàng Văn Mười Giảng viên chính Thạc sĩ hoangvanmuoi@vimaru.edu.vn
6 Nguyễn Trí Minh Giảng viên chính Tiến sĩ triminh@vimaru.edu.vn
7 Đàm Văn Tùng Giảng viên Tiến sĩ tungdv.mtb@vimaru.edu.vn

4. Các học phần bộ môn phụ trách giảng dạy

STT Mã học phần Tên học phần
1. 12601 Quá trình và thiết bị công nghiệp
2. 12602 Kỹ thuật dự báo trong công nghiệp
3. 12603 Kỹ thuật hệ thống
4. 12604 Quản lý kỹ thuật và công nghệ
5. 12605 Quản lý sản xuất công nghiệp
6. 12606 Quản lý chất lượng tổng thể
7. 12607 Sản xuất tinh gọn
8. 12608 Thiết bị năng lượng
9. 12609 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
10. 12610 Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống công nghiệp
11. 12611 Kỹ thuật bảo trì công nghiệp
12. 12612 Kỹ thuật điều độ trong sản xuất và dịch vụ
13. 12613 Quản lý vật tư – tồn kho
14. 12614 An toàn công nghiệp
15. 12615 Kiểm soát chất lượng
16. 12616 Quản lý dự án công nghiệp
17. 12617 Tự động hóa quá trình sản xuất
18. 12619 Thực tập tốt nghiệp
19. 12620 Đồ án tốt nghiệp
20. 12621 Quản lý nâng cao
21. 12622 Kỹ thuật tổng hợp