Nội san KH-CN khoa Máy tàu biển - chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2023

1  MỤC TIÊU TRUNG HÒA CÁC BON VÀO NĂM 2050 VÀ THÁCH THỨC TRONG TÌM KIẾM NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI CHO TÀU BIỂN
AIM TO OBTAIN NET-ZERO OF GHG IN 2050 AND CHALLENGES TO FIND ALTERNATIVE FUELS FOR MARINE FLEET
PGS, TS. LÊ VĂN ĐIỂM
Trưởng Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 5
2  KINH NGHIỆM KHI KHAI THÁC BẢO DƯỠNG TỔ HỢP MÁY PHÁT ĐIỆN KHẨN CẤP TRÊN TÀU THỦY
EXPERIENCE IN OPERATION AND MAINTENANCE OF EMERGENCY GENERATOR ON SHIPS
PGS, TS. TRƯƠNG VĂN ĐẠO
Phó Trưởng khoa, Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 10
3  HỆ THỐNG THỦY LỰC ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ TRONG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY HIỆN ĐẠI HÃNG MAN B &W
ELECTRONICCALLY CONTROLLER HYDRAULIC SYSTEM IN MODERN SHIP DIESEL ENGINE FUEL SYSTEM MAN B&W  
PGS, TSKH. ĐẶNG VĂN UY1; PGS, TS. NGUYỄN ĐẠI AN2*; PGS, TS. NGUYỄN HUY HÀO1
1Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
2Khoa Môi trường, Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 14
4  SO SÁNH TÍNH KINH TẾ CỦA TUA BIN KHÍ CHU TRÌNH KẾT HƠP
ECONOMIC COMPARISON OF COMBINED CYCLE GAS TURBINE
BÙI QUỐC TÚ
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 21
5  GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GÓC PHUN SỚM ĐIỆN TỬ CỦA HÃNG MITSUI MAN B&W
INSTRODUCE ELECTRONIC CONTROL VIT (VARIABLE INJECTION TIMING) OF MITSUI MAN B&W MANUFACTURE
HOÀNG VĂN THỦY
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải việt Nam 25
6  TĂNG TỐC ĐỘ SỬA CHỮA TÀU BẰNG BIỆN PHÁP ĐO LA ZE 3 CHIỀU PHÙ HỢP VỚI BỘ LUẬT MÔI TRƯỜNG
INCREASING SPEED OF SHIP REPAIR THROUGH THREE-DIMENSIONAL LASER MEASUREMENT IN COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL REGULATIONS
PHẠM VĂN DŨNG
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 29
7  MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH VÒNG QUAY ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU CHỈNH MỜ
SIMULATE THE AUTOMATIC CONTROL REVOLUTION SYSTEM FOR MARINE DIESEL ENGINE USING FUZZY CONTROLLER
1 LÊ VĂN HỌC, 2VŨ VĂN QUANG
1 Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
2Trường Cao đẳng Hàng hải I 34
8  THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ - EPM-XPplus DÙNG  ĐỂ PHÂN TÍCH TRẠNG THÁI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG TRANG BỊ TRÊN TÀU NAVIOS FELIX.
THE ELECTRONIC ENGINE ANALYSER EPM-XPplus USES FOR ANALYZING STATE OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE ON M/V NAVIOS FELIX
NGUYỄN DOÃN HOÀI
Khoa Máy Tàu Biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 39
9  HỆ THỐNG CHỐNG ĂN MÒN THÂN TÀU BIỂN BẰNG DÒNG ĐIỆN NGOÀI
IMPRESSED CURRENT CATHODIC PROTECTION SYSTEM ON SHIPS (I.C.C.P SYSTEM)
NGUYỄN HỮU DŨNG
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 49
10  ÁP DỤNG GIẢI PHÁP SỬ DỤNG THÁP LỌC KHÍ MẠCH HỞ CỦA HÃNG WARTSILA ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KHÍ THẢI TRÊN TÀU BIỂN TUÂN THỦ CỦA IMO
STUDY OPEN CIRCUIT SCRUBBER OF WARTSILA TO COMPLY EXHAUST GAS REGULATIONS OF IMO
TRẦN HỒNG HÀ
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 53
11  CO2 – MỘT CÔNG CHẤT LẠNH CỦA TƯƠNG LAI
CO2 AS A FUTURE REFRIGERANT
NGÔ NGỌC LÂN
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 61
12  CÁC PHƯƠNG PHÁP CĂN CHỈNH HỆ TRỤC CHÂN VỊT TÀU THUỶ
METHODS FOR MEASURING THE ALIGNMENT OF MARINE PROPULSION SHAFTING SYSTEMS
MAI THẾ TRỌNG
Khoa Máy tàu biển, Đại học Hàng Hải Việt Nam 65
13  XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CƯỜNG ĐỘ CÁC BON CỦA CÁC TÀU BIỂN ĐỐI VỚI NHIÊN LIỆU SINH HỌC
SHIP’S CARBON INTENSITY INDEX FOR BIO-FUELS
CAO VĂN BÍNH
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 70
14  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI TÀU BIỂN
SOME SOLUTIONS TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY FOR SHIPSCHUẨN ĐOÁN HỆ ĐỘNG LỰC ĐẨY TÀU THUỶ BẰNG MẠNG NEURAL NETWORKS
TÔ TRỌNG HIỂN
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 74
15  HỆ THỐNG THỦY LỰC TẬN DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA KHÍ XẢ MÁY CHÍNH THẾ HỆ THỨ HAI (THS2)
TURBO HYDRAULIC SYSTEM TYPE 2
ĐỖ NGỌC TOÀN
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 77
16  TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TẬN DỤNG NHIỆT THẢI CỦA HỆ THỐNG DẦU NHIỆT TRÊN TÀU DẦU MẪU
HOÀNG ĐỨC TUẤN
Bộ môn Máy tàu thủy, Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 83
17  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRÊN ĐỘNG CƠ TÀU THUỶ NHẰM ĐÁP ỨNG CHIẾN LƯỢC BAN ĐẦU CỦA IMO
THE BRIEF REVIEW OF USING BIOFUELS IN MARINE ENGINES TO MEET THE IMO'S INITIAL STRATEGY
PHẠM VĂN VIỆT
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 90
18  GIỚI HẠN CỦA LƯU HUỲNH LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ KHÍA CẠNH KINH TẾ PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH CÁC LỰA CHỌN PHÙ HỢP ĐỂ TUÂN THỦ IMO 2020
COMPARISON ANLYSIS OF OPTIONS TO COMPLY WITH IMO 2020 SULPHUR CAP REGARDING ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC
ĐỖ THỊ HIỀN
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 99
19  GIỚI THIỆU VỀ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT THIẾT BỊ TỔNG THỂ OEE
INTRODUCTION TO THE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS INDEX
PHẠM MINH NGỌC, ĐÀM VĂN TÙNG
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 108
20  ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ TRONG THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TUABIN PHÁT ĐIỆN CỠ NHỎ
APPLICATION OF THE NUMERICAL SIMULATION IN THE DESIGN AND EVALUATION OF THE OPERATION PERFORMANCE OF A PICO-HYDRO PORTABLE TURBINE
TRẦN BẢO NGỌC
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 114
21  VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ KHO HÀNG THÔNG MINH
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN PRODUCTION MANAGEMENT
PHẠM ANH ĐỨC
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 119
22  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÁC THÀNH PHẦN KHÍ THẢI CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL MỘT XI LANH, NHIÊN LIỆU PHUN TRỰC TIẾP SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU HỖN HỢP DẦU - NƯỚC
EXPERIMENTAL STUDY OF EXHAUST EMISSIONS OF WATER IN - OIL FUEL IN DIRECT INJECTION SINGLE CYLINDER
TRẦN VĂN THẮNG
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 123
23  TÍNH TOÁN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HƠI HÀNG CHO TÀU CHỞ DẦU THÔ
CACULATE OF CARGO VAPOUR CONTROL SYSTEM OF CRUDE OIL TANKERS
LÊ ĐÌNH DŨNG
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 127
24  CƠ SỞ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
FOUNDATION AND ENERGY SAVING SOLUTIONS IN AIR CONDITIONING SYSTEM
VŨ ĐỨC ANH
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 130
25  XI LANH XOAY KHÍ NÉN
PNEUMATIC ROTARY ACTUATOR
NGUYỄN TUẤN ANH
Bộ môn Máy & tự động công nghiệp, Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 135
26  CÁCH TÍNH ĐƯỜNG KÍNH LỚP CÁCH NHIỆT TỚI HẠN
HOW TO CALCULATE THE CRITICAL DIAMETER OF INSULATION
NGUYỄN MINH ĐỨC
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 139

File đính kèm: