Tư vấn ngành nghề

 • Chuyên ngành Máy tàu thủy

  1. Giới thiệu chuyên ngành Chuyên ngành Máy tàu thủy - mã tuyển sinh 7520122D106 là một ngành học có bề dày truyền thống trên 50 năm luôn gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...
 • Chuyên ngành Khai thác máy tàu biển

  1. Giới thiệu chuyên ngành Khai thác máy tàu biển Chương trình đào tạo Đại học ngành Khai thác máy tàu biển sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp khai thác, vận hành trang thiết bị hệ thống...
 • Chuyên ngành Máy và Tự động công nghiệp

  1. Giới thiệu chuyên ngành Máy và Tự động công nghiệp Chuyên ngành Máy và Tự động công nghiệp là ngành học nghiên cứu, thiết kế, vận hành các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy;...
 • Chuyên ngành Quản lý kỹ thuật công nghiệp

  1. Giới thiệu chuyên ngành Quản lý kỹ thuật công nghiệp Chuyên ngành Quản lý kỹ thuật công nghiệp – Mã chuyên ngành 7520103D131 là ngành học giúp tối ưu hóa quá trình, hệ thống, tổ chức thông qua việc loại bỏ lãng phí...