Tư vấn ngành nghề

Video giới thiệu về khoa Máy tàu biển

 • Chuyên ngành Quản lý kỹ thuật công nghiệp

  1. Giới thiệu chuyên ngành Quản lý kỹ thuật công nghiệp Chuyên ngành Quản lý kỹ thuật công nghiệp – Mã chuyên ngành 7520103D131 là ngành học giúp tối ưu hóa quá trình, hệ thống, tổ chức thông qua việc loại bỏ lãng phí...
 • Chuyên ngành Máy và Tự động công nghiệp

  1. Giới thiệu chuyên ngành Máy và Tự động công nghiệp Chuyên ngành Máy và Tự động công nghiệp là ngành học nghiên cứu, thiết kế, vận hành các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy;...
 • Chuyên ngành Khai thác máy tàu biển

  1. Giới thiệu chuyên ngành Khai thác máy tàu biển Chương trình đào tạo Khai thác máy tàu biển trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng nhằm khai thác hiệu quả hệ thống động lực hiện đại trang bị trên tàu biển....
 • Chuyên ngành Máy tàu thủy

  1. Giới thiệu chuyên ngành Chuyên ngành Máy tàu thủy - mã tuyển sinh 7520122D106 là một ngành học có bề dày truyền thống trên 50 năm luôn gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...