Bộ môn Cơ sở máy tàu

1.Thông tin liên lạc

Văn phòng: P. 211, Tầng 2, Nhà A3, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Địa chỉ: số 484 Lạch Tray, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3-829-244

2. Trưởng bộ môn

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Thường

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ

Email: thuongmt29@gmail.com

3. Cơ cấu nhân sự bộ môn

 

STT

H và tên

Chc v

Học hàm/Hc V

Trình đ chuyên môn

1

Nguyễn Mạnh Thường

Trưởng Bộ môn / Giảng viên cao cấp

PGS. Tiến sĩ

Kỹ sư Máy tàu thủy

2

Võ Đình Phi

Phó Trưởng Bộ môn/ Giảng viên chính

Thạc sĩ

Máy trưởng hạng I

3

Nguyễn Hồng Phúc

Giảng viên chính

PGS. Tiến sĩ

Máy trưởng hạng I

4

Phạm Văn Dũng

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Máy trưởng hạng I

5

Nguyễn Minh Đức

Giảng viên

Thạc sĩ

Sĩ quan máy

 

 

     

6

Phạm Anh Đức

Giảng viên

Thạc sĩ

Kỹ sư Máy khai thác

7

Đoàn Văn Cảnh

Giảng viên

Thạc sĩ

Sĩ quan máy

8

Trần Tiến Anh

Giảng viên

Tiến sĩ

Kỹ sư máy

9

Nguyễn Văn Tiến

Giảng viên

Thạc sĩ 

Sĩ quan máy

10 Nguyễn Hữu Dũng Giảng viên Thạc sĩ. NCS Sĩ quan máy
11 Nguyễn Thị Quyến Giáo vụ khoa Cử nhân  

12

Nguyễn Xuân Sơn

QLSV

Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

2. Các học phần phụ trách

STT

Học phần phụ trách giảng dạy

1

Nhiệt kỹ thuật

2

Máy lạnh

3

Kỹ thuật đo

4

Máy tàu

5

Trang trí HTĐL

6

An toàn lao động trên tàu

7

Ô nhiễm môi trường

8

Luật hàng hải

9

Tin học chuyên ngành

10

Tua bin khí