Kiến thức chuyên ngành

  • Các giải pháp xử lý tràn dầu trên biển

    Ô nhiễm môi trường biển đang là một vấn đề nghiêm trọng hiện nay. Bài báo đề cập một cách tổng thể về sự ảnh hưởng của ô nhiễm dầu đối với hệ sinh thái biển, và đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm làm xử lý dầu tràn trên biển.
  • Ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn tới sức khỏe và các biện pháp phòng chống

    Bài báo trình bày một số tác hại của ô nhiễm tiếng ồn tới sức khỏe con người cũng như các hoạt động của đời sống xã hội và các giải pháp hạn chế sự ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn.
  • NHỮNG NGUY HIỂM TIỀM TÀNG TỪ ỐNG THÔNG HƠI KÉT DẦU ĐỐT TRÊN TÀU BIỂN

    Các ống thông hơi của các két chứa dầu đốt trên tàu thủy có vai trò quan trọng và thường chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của thuyền viên trong quá trình vận hành, khai thác tàu. Bài báo sẽ chia sẻ những sự cố nguy hiểm xảy ra liên quan đến ống thông hơi của các két chứa dầu đốt này và khuyến cáo những giải pháp ngăn ngừa nhằm đảm bảo tính an toàn trong khai thác tàu biển.

Pages