Skip to content Skip to navigation

Khoa Máy Tàu Biển nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2017-2018!

Nghiên cứu Khoa học

  • Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm học 2015 - 2016

    Thực hiện kế hoạch KHCN năm học 2015 - 2016, sinh viên khoa Máy tàu biển đã đăng ký thực hiện 02 đề tài NCKH sinh viên cấp trường năm học 2015 - 2016.
  • Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2015 - 2016

    Thực hiện kế hoạch KHCN năm học 2015 - 2016, giảng viên khoa Máy tàu biển đã đăng ký thực hiện 19 đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016.
  • Định hướng nghiên cứu

    Dưới đây là những định hướng nghiên cứu KHCN của thầy và trò khoa Máy tàu biển trường Đại học Hàng hải Việt nam. Định hướng nghiên cứu bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa; Nghiên cứu ứng dụng động lực học tính toán chất lưu (Computational Fluid Dynamics - CFD).

Pages