Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019

       Ngày 15 và 16 tháng 05 năm 2019, tại phòng Hội thảo số 3 nhà A1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức bảo vệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường trước sự tham dự của rất đông quý thầy cô, các bạn sinh viên.

      Đối với mỗi cơ sở giáo dục đại học, ngoài việc trang bị lý thuyết cần xây dựng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học. Đây là một hoạt động trí tuệ, giúp sinh viên vận dụng các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu để triển khai vận dụng vào thực tiễn, nâng cao khả năng tư duy, mở rộng thêm kiến thức cũng như vốn kĩ năng mềm, mang lại nhiều lợi ích cho bản thân sinh viên trong quá trình học tập trên ghế nhà trường, cũng như phục vụ đắc lực cho công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là một phương thức để thúc đẩy đào tạo đại học theo định hướng ứng dụng nhằm cung cấp nguồn nhân lực có khả năng thích ứng cao với nhu cầu của thị trường lao động.

      Xác định đây là một trong những công việc quan trọng trong đào tạo, trong những năm qua,Khoa Máy tàu biển cùng với trường Đại học Hàng hải Việt Nam luôn chú trọng tới việc xây dựng và thúc đẩy nghiên cứu khoa học sinh viên. Nhà trường có nhiều biện pháp khuyến khích và hỗ trợ sinh viên trong quá trình lựa chọn, xây dựng đề cương nghiên cứu, cấp kinh phí thực hiện. Năm học 2018-2019 Khoa Máy tàu biển đề cử 02 đề tài chất lượng tốt bảo vệ cấp Trường:

       1. Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu hòa trộn ULS và Biodiesel bằng phần mềm diesel RK. 

       Chủ nhiệm đề tài: Trần Tuấn Việt

       Thành viên tham gia: Bùi Đỗ Hoàng, Vũ Quang Huy

       Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Văn Việt

       2. Nghiên cứu, tính toán và thiết kế hệ thống giám sát và điểu khiển từ xa hệ thống bơm nước trong công nghiệp

       Chủ nhiệm đề tài: Ngô Đức Đại

       Thành viên tham gia: Nguyễn Tiến Lợi, Đặng Văn Nhân

       Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Hà

       Một số hình ảnh buổi bảo vệ: