Thông báo về việc tuyển sinh đi học Hung-ga-ri theo chương trình học bổng hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hung-ga-ri