Đoàn thanh niên

  • Giải nhất Hội thi văn nghệ "Lời ca dâng Bác"

    Ngày 30/12/2019, đội thi Liên quân Máy tàu biển-Kinh tế đã đạt giải nhất cuộc thi văn nghệ "Lời ca dâng Bác" với tiết mục Liên khúc Khát vọng tuổi trẻ-Thanh niên thế hệ Bác Hồ

Pages