Hội nghị sinh viên Khoa Máy tàu biển năm học 2020-2021

Ngày 14 tháng 11 năm 2020 vừa qua, khoa Máy tàu biển đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2019-2020 và Hội nghị sinh viên 2020-2021, để tổng kết các hoạt động về học tập, giảng dạy và hoạt động phong trào thanh niên và Hội sinh viên trong năm học 2019-2020, từ đó đề ra phương hướng hoạt động cho năm học mới 2020-2021, đồng thời, tạo diễn đàn trao đổi giữa sinh viên và ban chủ nhiệm khoa khoa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Máy tàu biển nói riêng và Nhà trường nói chung.

Tại hội nghị thầy TS. Máy trưởng Nguyễn Trí Minh, trưởng khoa Máy tàu biển đã trình bày báo cáo tổng kết về các hoạt động đào tạo và phong trào trong năm học 2019-2020 của thầy và trò khoa Máy tàu biển. Đồng thời thầy trưởng khoa cùng các thầy trưởng các phòng ban chức năng trong nhà trường cũng đã trả lời các ý kiến thắc mắc đến từ các bạn sinh viên  trong khoa.

 

 

 

Tại lễ tổng kết năm học, khoa Máy tàu biển cũng đã khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, thi Olympic, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào khác của khoa trong năm học 2019-2020 nhằm khích lệ tinh thân của các em sinh viên đê hướng tới một năm học mới 2020-2021 thành công hơn nữa cho thầy và trò khoa Máy tàu biển.

 

 

Kết thúc buổi lễ thầy PGS. TS. Nguyễn Minh Đức, Phó hiệu trưởng nhà trường cũng đã có những lời phát biểu định hướng và động viên tới toàn bộ giảng viên, sinh viên khoa Máy tàu biển đê toàn khoa hướng tới một thành tích cao hơn trong năm học mới.

 

Anh Đức