Lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu cấp trường

Thực hiện chương trình công tác năm học 2017 – 2018 của trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Nhằm biểu dương, khen thưởng các sinh viên có thành tích tiêu biểu trong năm học 2016 – 2017 trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thi Olympic, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên,.... Vào ngày 28/11/2017 vừa qua, Ban giám hiệu Nhà trường đã tổ chức Lễ tuyên dương Sinh viên tiêu biểu trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm học 2016 – 2017.

Các bạn sinh viên được vinh danh tại buổi lễ

Tại buổi lễ các bạn sinh viên có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực đã được nhận bằng khen và phần thưởng từ phía Nhà trường. Trong đó có 12 bạn sinh viên khoa Máy tàu biển vinh dự đã được tuyên dương trong buổi lễ ở tất cả các lĩnh vực nói trên.

Qua đây, Nhà trường luôn luôn động viên, khuyến khích các bạn sinh viên nỗ lực phấn đấu để đạt thành tích cáo trong các lĩnh vực từ học tập đến hoạt động thể chất, văn hoá, văn nghệ

Anh Đức