Skip to content Skip to navigation

Khoa Máy Tàu Biển thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Tài liệu ĐCĐT 1

Các em đổi đuôi file .pdf thành .rar và giải nén.

file tai vetltk: