Tài liệu ĐCĐT 1

Các em đổi đuôi file .pdf thành .rar và giải nén.

file tai vetltk: