Skip to content Skip to navigation

Khoa Máy Tàu Biển thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Lý thuyết phân ly trong máy lọc - ALFA LAVAL

Mời các Thầy và các bạn xem tài liệu cơ bản về lý thuyết phân ly được áp dụng trong các thiết bị lọc và một số dạng thiết bị lọc được sử dụng phổ biến hiện nay.