Skip to content Skip to navigation

Khoa Máy Tàu Biển thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Giáo trình Nhiệt kỹ thuật

 

Đây là cuốn sách được biên soạn bởi PGS. TS. Phạm Hữu Tân, Phó trưởng Khoa, kiêm Trưởng Bộ môn Máy Phụ tàu biển.

Cuốn sách gồm 7 chương bao gồm các nội dung trong hai phần chính là Nhiệt động và Truyền nhiệt. 

Đây là giáo trình chính thức được biên soạn để giảng dạy và học tập môn học Nhiệt kỹ thuật cho sinh viên ngành Khai thác Máy tàu biển.