Thông báo Xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Nguyện vọng bổ sung Đợt I (Từ ngày 21/8 đến ngày 31/08/2016)