Thông báo vv tổ chức thi thử MOS cho sinh viên Khóa 54,55,56,57

Lệ phí thi khóa 54: miễn phí, khóa 55,56,57: 30.000 đ/môn.
Đặc biệt lợi ích khi thi thử MOS đạt được từ 300 điểm trở nên đủ điều kiện đăng ký học lớp MOS cấp tốc 6 buổi, lệ phí lớp cấp tốc 420.000/môn. (Chi tiết xem tại file đính kèm)