Skip to content Skip to navigation

Sinh viên Khoa Máy Tàu Biển thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt vì ngày mai lập nghiệp!

Thông báo vv tổ chức thi thử MOS cho sinh viên Khóa 54,55,56,57

Lệ phí thi khóa 54: miễn phí, khóa 55,56,57: 30.000 đ/môn.
Đặc biệt lợi ích khi thi thử MOS đạt được từ 300 điểm trở nên đủ điều kiện đăng ký học lớp MOS cấp tốc 6 buổi, lệ phí lớp cấp tốc 420.000/môn. (Chi tiết xem tại file đính kèm)