Skip to content Skip to navigation

Chúc các em sinh viên có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, bổ ích và an toàn!

Thông báo vv tổ chức thi thử MOS cho sinh viên Khóa 54,55,56,57

Lệ phí thi khóa 54: miễn phí, khóa 55,56,57: 30.000 đ/môn.
Đặc biệt lợi ích khi thi thử MOS đạt được từ 300 điểm trở nên đủ điều kiện đăng ký học lớp MOS cấp tốc 6 buổi, lệ phí lớp cấp tốc 420.000/môn. (Chi tiết xem tại file đính kèm)