Thông báo về việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2016

Những em sinh viên đã tốt nghiệp và tốt nghiệp tháng 06/2016 nếu đủ tiêu chuẩn và đối tượng theo thông báo đính kèm. Sinh viên nào có nguyện vọng đi đào tạo sĩ quan dự bị trong thời gian 4 tháng dự kiến khai giảng vào đầu tháng 8 năm 2016 lên Khoa đăng ký và làm thủ tục từ giờ đến hết ngày 20/06/2016. Nếu không sinh viên nào đăng ký Khoa sẽ triệu tập tất cả các e tốt nghiệp đợt tháng 06/2016 nên bốc thăm theo thứ tự để tuyển chọn.