Thông báo: về việc sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018 ngành MKT, MTT

Ngày 05 tháng 01 năm 2018 Trường đại học Hàng Hải Việt Nam quyết định TN đợt 1 năm học 2017-2018
- 56 sinh viên đại học ngành MKT
- 36  sinh viên đại học ngành MTT
- 14 sinh viên cao đẳng ngành MKT

( xem file đính kèm)

File đính kèm: