Thông báo về việc đăng ký học phần cho học kỳ phụ năm học 2018-2019

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ phụ năm học 2018-2019

- Đối tượng đăng ký: 

* lưu ý: Học kỳ phụ chỉ dành cho các sinh viên học chậm tiến độ, học lại, học cải thiện điểm và thực tập theo tiến độ

(không được đăng ký học vượt)

 

File đính kèm: 
AttachmentSize
PDF icon 375-tb-dhhhvn-dt-1.pdf47.66 KB