Thông báo về việc đăng ký học phần cho học kỳ phụ năm học 2017-2018

1. Sinh viên đăng ký học phần trên cổng đăng ký trực tuyến: http//dktt.vimaru.edu.vn từ ngày 15/05/2017 đến ngày 25/05/2017 

     + Sinh viên K52-K54: đăng ký từ 18h00 ngày 15/05/2017 đến 25/05/2017

     + Sinh viên K55-K57: đăng ký từ 18h00 ngày 16/05/2017 đến 25/05/2017

     + Nhà trường không nhận đơn xin đăng ký học phần bổ sung trong học kỳ phụ.

2. Đối tượng đăng ký: Học kỳ phụ chỉ dành cho các sinh viên học chậm tiến độ, học lại, học cải thiện điểm và thực tập theo tiến độ (không được đăng ký học vượt)

3. Nộp học phí:
- Thời gian: từ 29/05/2017 đến 16/06/2017 (Khoa Máy tàu biển Lịch nộp học phí từ 29/05/2017 đến 03/06/2017).
(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)