Thông báo về việc cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ VI - Hải Phòng 2019