Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ đợt tháng 04/2017

Thời gian đăng ký: Từ 18h00 ngày 13/03/2017 đến hết ngày 19/03/2017.

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trên website http://dktt.vimaru.edu.vn

Thời hạn đóng học phí: từ ngày 21/03/2017 đến 05/04/2017 nộp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (P.109 Nhà A1), chuyển khoản qua ngân hàng HD Bank hoặc Kho bạc Nhà nước TP Hải Phòng.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)