Thông báo về đóng học phí đồ án tốt nghiệp và thi tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016

Các em xuống phòng tài vụ Nhà trường đóng học phí đồ án tốt nghiệp và thi tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016 từ ngày 07/03 đến hết ngày 11/3/2016.