Thông báo tuyển sinh Đại học hệ VLVH, liên thông và văn bằng 2 đợt 1 năm 2016