Thông báo thay đổi một số quy định về đào tạo

Những thay đổi cụ thể:

1. Kỳ IA thay bằng học kỳ phụ, kỳ IB thay bằng học kỳ I (áp dụng từ học kỳ I năm học 2016-2017).

2. Về đánh giá điểm Y  Điều kiện điểm Y>= 4 mới được tính điểm Z ( thay cho điều kiện cũ Y>= 2). áp dụng từ học kỳ I năm học 2016-2017.

3. Tổ chức thi kỳ phụ tháng 11 và tháng 4 hàng năm. (từ năm học 2017-2018 không tổ chức các kỳ thi phụ).

(Chi tiết xem tại file đính kèm).