Thông báo lịch thi học kỳ phụ năm học 2017-2018

Khoa thông báo Lịch thi học kỳ phụ năm học 2017-2018. Hiện tại các em đang học ở tuần thứ 5/6 tuần của học kỳ phụ năm học 2017-2018. Các em hoàn thành đầy đủ những điều kiện về điểm X, để chuẩn bị ôn tập tốt cho bài thi hết học phần đạt kết quả tốt. Lịch thi toàn trường bắt đầu từ ngày 11/09/2017 đến 15/09/2017 (Lịch thi chi tiết kèm theo).