Thông báo lịch thi học kỳ II - Năm học 2016-2017

Khoa thông báo Lịch thi học kỳ II năm học 2016-2017. Hiện tại các em đang học ở tuần thứ 14 của học kỳ II năm học 2016-2017. Các em hoàn thành đầy đủ những điều kiện về điểm X, để chuẩn bị ôn tập tốt cho bài thi hết học phần đạt kết quả tốt (điểm Y phải đạt điểm >=4 mới được tính điểm Z). Lịch thi toàn trường bắt đầu từ ngày 29/05/2017 đến 17/06/2017. Sinh viên trùng lịch thi làm Đơn hoãn thi nộp về Phòng Khảo thí và ĐBCL (P.207 nhà A1) trước ngày thi 1 tuần. (Lịch thi chi tiết kèm theo).