Skip to content Skip to navigation

Sinh viên Khoa Máy Tàu Biển thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt vì ngày mai lập nghiệp!

Thông báo lịch thi học kỳ 1 - Năm học 2016-2017

Khoa thông báo Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017. Hiện tại các em đang học ở tuần thứ 15 của học kỳ I năm học 2016-2017. Các em hoàn thành đầy đủ những điều kiện về điểm X, để chuẩn bị ôn tập tốt cho bài thi hết học phần đạt kết quả tốt (điểm Y phải đạt điểm >=4 thì mới được tính điểm Z). Lịch thi toàn trường bắt đầu từ ngày 05/01/2017 đến 21/01/2017 (Lịch thi chi tiết kèm theo).