Thông báo lịch thi học kỳ 1 - Năm học 2016-2017

Khoa thông báo Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017. Hiện tại các em đang học ở tuần thứ 15 của học kỳ I năm học 2016-2017. Các em hoàn thành đầy đủ những điều kiện về điểm X, để chuẩn bị ôn tập tốt cho bài thi hết học phần đạt kết quả tốt (điểm Y phải đạt điểm >=4 thì mới được tính điểm Z). Lịch thi toàn trường bắt đầu từ ngày 05/01/2017 đến 21/01/2017 (Lịch thi chi tiết kèm theo).