Thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2022-2023

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2022-2023

Xem file đính kèm.

File đính kèm: 
AttachmentSize
PDF icon 563-tb-dhhhvn-dt_1.pdf1.04 MB