Skip to content Skip to navigation

Chúc các em sinh viên có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, bổ ích và an toàn!

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2016-2017

1. Để làm quen với việc đăng ký học phần riêng  đối với sinh viên Khóa 57 đăng ký thử trên cổng đăng ký trực tuyếnhttp://dktt.vimaru.edu.vn từ ngày 05/12/2016 đến ngày 12/12/2016 (chú ý ngày 14/12/2016, Nhà trường xóa dữ liệu đăng ký thử để sv đăng ký chính thức).

2. Đăng ký học phần lần 1: từ ngày 14/12/2016 đến 21/12/2016 sau ngày này Phòng Đào tạo điều chỉnh và đăng ký học phần lần 2 từ 24/12/2016 đến 27/12/2016.
3. Nộp học phí:
 - Nộp học phí chính thức từ 04/01/2017 đến 10/02/2017 (Khoa Máy tàu biển Lịch nộp học phí từ 04/01/2017 đến 06/01/2017).
- Nộp học phí bổ sung từ 13/02/2017 đến 17/02/2017.
(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)