Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2023-2024.

Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2023-2024.

Xem file đính kèm

File đính kèm: 
AttachmentSize
PDF icon 1142-tb-dhhhvn-dt_1.pdf633.79 KB