Thông báo kế hoạch tổ chức thi kỳ thi phụ tháng 11/2016

Thời gian thi vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, bắt đầu từ ngày 26/11/2016 đến 04/12/2016

Địa điểm thi: Nhà C1 và 1 số môn thi tại phòng học chuyên ngành

(Lịch thi chi tiết kèm theo)