Thông báo của Ban chủ nhiệm Khoa Máy tàu biển

Ban chủ nhiệm Khoa thông báo đến sinh viên Khóa 51 và 52 ngành Máy khai thác tàu biển (những sinh viên xét tốt nghiệp đợt 2 tháng 6 năm học 2015-2016),tập trung tại Khoa 10h ngày 23/05/2016 phòng 204 nhà A3 để Ban chủ nhiệm Khoa phổ biến về quy chế, chuẩn đầu ra tiếng anh và xét tuyển sĩ quan dự bị năm 2016.