Tất cả những nhóm trưởng lên Khoa lĩnh tiền hỗ trợ liên hoan cho học sinh, sinh viên nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường