Tại Phòng họp số 3: HỘI THẢO IELTS WRITING EXPRESS. Thời gian: 09h30 - 11h30 ngày 15/5/2016 (Chủ nhật) Thành phần: Kính mời các thầy cô giáo và các bạn sinh viên trong toàn trường quan tâm.