Quyết định vv quy định phiên bản Office đối với chuẩn đầu ra trình độ tin học

Thực hiện công nhận chuẩn đầu ra trình độ Tin học văn phòng quốc tế MOS của Certiport - Hoa Kỳ phiên bản Office 2013 trở lên đối với sinh viên thi cấp chứng chỉ từ ngày 01/03/2018.
Phiên bản Office 2010 chỉ được công nhận đối với sinh viên thi trước ngày 01/03/2018 (không căn cứ vào thời gian nộp).