Quyết định vv điều kiện dự thi tốt nghiệp của sinh viên Hệ Đại học

Những sinh viên thi lại thi cùng đợt với sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016. Khám sức khỏe bắt buộc đối với những sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016 (TB đăng trên trang web).