Quyết định vv cấp học bổng khuyến khích học tập kì II năm học 2015-2016 tính theo kết quả học tập và rèn luyện học kì I năm học 2015-2016