Skip to content Skip to navigation

Chúc các em sinh viên có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, bổ ích và an toàn!

Quyết định về việc quy định mức học phí năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo các trình độ đào tạo và các loại hình đào tạo của Trường năm học 2017-2018. Căn cứ yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo và các điều kiện thực tế của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm học 2017-2018. Ngày 28 tháng 04 năm 2017 Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ra Quyết định về việc quy định học phí năm học 2017-2018 như sau:

- Hệ Đại học chính quy: 250.000 đồng/tín chỉ
- Hệ Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ: 200.000 đồng/tín chỉ.

(chi tiết xem tại file đính kèm)