Quyết định về việc quy định mức học phí năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo các trình độ đào tạo và các loại hình đào tạo của Trường năm học 2017-2018. Căn cứ yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo và các điều kiện thực tế của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm học 2017-2018. Ngày 28 tháng 04 năm 2017 Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ra Quyết định về việc quy định học phí năm học 2017-2018 như sau:

- Hệ Đại học chính quy: 250.000 đồng/tín chỉ
- Hệ Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ: 200.000 đồng/tín chỉ.

(chi tiết xem tại file đính kèm)