Quyết định Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm học 2023-2024

Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích năm học 2023-2024 kỳ 1.
Nhằm tạo động lực phấn đấu cho sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện, hàng năm Trường Đại học Hàng hải Việt Nam luôn xem xét trao Học bổng Khuyến khích học tập cho các sinh viên có kết quả học tập cao và ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức. Học kỳ 1 năm học 2023-2024, Khoa Máy tàu biển có tổng số 61 sinh viên giành được học bổng, trong đó hệ đại học có 61 em (đạt 100%) chỉ tiêu. Chúc mừng các sinh viên đã giành được Học bổng Khuyến khích học tập đợt này (xem File đính kèm)! Chúc các bạn sinh viên Khoa Máy tàu biển luôn đạt nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện để có thêm nhiều sinh viên đạt học bổng hơn nữa trong học kỳ tới!

File đính kèm: 
AttachmentSize
File HBKKHT-KY1-23-24-HDB.xlsx34.3 KB