Quy định về thời gian và hiệu lệnh kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016