Lịch tiếp sinh và khám sức khỏe đầu khóa. Sinh viên Đại học và Cao đẳng hệ chính quy Khóa 57-Đợt 1