Lịch học phụ đạo ôn thi tốt nghiệp ngành Khai thác máy tàu biển đợt 1 năm học 2016-2017

Chi tiết lịch học phụ đạo ôn thi tốt nghiệp xem tại file đính kèm.