HỘI THẢO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CDIO

       Sáng ngày 12/04/2019 tại phòng Hội thảo 204 Nhà A3, Khoa Máy tàu biển tổ chức Hội thảo triển khai chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO với nội dung “Giảng dạy tích hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ”

       Tham dự Hội nghị có đ/c Phạm Ngọc Tuyền - Chủ tịch Công đoàn trường, đ/c Nguyễn Đình Dương – Phó trưởng phòng Đào tạo, các đồng chí trong Ban chủ nhiệm Khoa cùng toàn bộ giảng viên Khoa Máy tàu biển.
       Hội thảo đã nghe đồng chí Nguyễn Trí Minh lên phát biểu khai mạc hội thảo và đọc báo cáo về kết quả triển khai chương trình đào tạo theo  phương pháp tiếp cận CDIO năm 2019. Với hướng tiếp cận CDIO, ngoài kiến thức, kỹ năng chuyên môn, người học còn được trang bị kỹ năng mềm làm việc nhóm, làm việc với cộng đồng, ý thức nghề nghiệp, ý thức xã hội và hơn nữa là tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tự nghiên cứu và khởi nghiệp.
       Hội thảo đã nghe báo cáo điển hình cụ thể về triển khai chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO –  Giảng dạy tích hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ do đồng chí Cao Đức Thiệp - Trưởng bộ môn Máy tàu thủy và đồng chí Lương Duy Đông - Phó trưởng BM Khai thác máy tàu biển trình bày. Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi của cán bộ giảng viên Khoa Máy tàu biển.
      Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Dương nêu ý kiến về một số nội dung: việc thay đổi mẫu đề cương có phân chia phần dạy và học, phân nhiệm cho các học phần cơ sở cơ bản, mẫu lịch trình giảng dạy mới cho phù hợp với CTĐT mới...

       Một số hình ảnh tại Hội nghị: