Hội thảo đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO năm 2020

Sáng ngày 21/05/2020, tại phòng Hội thảo 204 Nhà A3, Khoa Máy tàu biển tổ chức Hội thảo đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO năm 2020 với chủ đề: Cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo, đề cương học phần, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu thực tiễn

 

Tham dự Hội nghị có Ban chủ nhiệm Khoa cùng toàn bộ giảng viên Khoa Máy tàu biển.
Hội thảo đã nghe đồng chí Nguyễn Trí Minh - Trưởng khoa Máy tàu biển lên phát biểu khai mạc hội thảo. 

 

Hội thảo đã nghe báo cáo điển hình cụ thể về triển khai chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO với hai nội dung:

1. "Vấn đề triển khai CDIO ở bộ môn Khai thác Máy tàu biển"  do đồng chí Lưu Quang Hiệu - Giảng viên bôm môn Khai thác máy tàu biển trình bày.

Báo cáo chỉ ra mức độ quan trọng, thuận lợi, khó khăn trong thời gian áp dụng CDIO tại bộ môn Khai thác máy tàu biển. Qua đó, đề xuất những kiến nghị để cải thiện, giải quyết các vấn đề còn đang mắc phải.

 

 

2. "Chỉnh sửa đề cương chi tiết học phần, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp thực tế nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo" do đồng chí Cao Đức Thiệp - Trưởng bộ môn Máy tàu thủy trình bày.

Báo cáo chỉ ra những vấn đề gặp phải khi áp dụng "Luật sửa đổi giáo dục đại học" và chương trình học theo CDIO tại bộ môn. Qua đó, đề xuất và kiến nghị cập nhật chỉnh sửa khung chương trình đào tạo cho phù hợp. 

 

 

Kết thúc báo cáo, Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi, góp ý, xây dựng của cán bộ giảng viên Khoa Máy tàu biển. Đồng chí Nguyễn Trí Minh phân tích và trả lời những đề xuất, kiến nghị của báo cáo viên cũng như giải đáp và trao đổi những ý kiến của các giảng viên tại Hội nghị. 

 

 

 

 

 

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Minh Kết luận và đưa ra những giải pháp cụ thể cho các ngành, các bộ môn trong khoa để giải quyết các vấn đề đã trao đổi trong hội nghị. 

 

 

Youth